Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om den framtida organisationen inom förskolan

Det föds allt färre barn i Öckerö kommun. När antalet barn minskar, minskar förskolansskolans intäkter eftersom ekonomin delvis styrs av antalet barn som går i förskolan. Kommunen behöver göra flera förändringar för att minska kostnaderna. Idag skickas en inbjudan ut till ett informationsmöte om den framtida organisationen inom förskolan. Inbjudan går ut till vårdnadshavare för barn i kommunala förskolan, men även vårdnadshavare till barn som kommer börja i förskola under hösten och våren 2022 är välkomna att delta.

På sidan www.ockero.se/forskola hittar du mer information om mötet och en länk för att delta.

Filmen nedan skickas ut i samband med inbjudan och beskriver de förändringar vi står inför.

Senast uppdaterad: 2021-02-11 11.55

Publicerad: 2021-02-11 11.55