Förlängt och fördjupat samarbete mellan Öckerö seglande gymnasieskola och Öckerö Maritime Center

Öckerö seglande gymnasieskola och Öckerö Maritime Center har skrivit ett nytt avtal som sträcker sig över fem år. Avtalet fördjupar samarbetetet och skapar långsiktighet för att bidra till en kompetensförsörjning av sjömän och fiskare lång tid framöver.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Det nya avtalet innebär att Öckerö seglande gymnasieskola och Öckerö Maritime center kommer att bedriva verksamhet för barn från 11 år och uppåt. Syftet är att skapa intresse och öka kunskapen om havet och visa på möjligheterna med ett framtida arbetsliv i branschen. Verksamheten kommer dels bedrivas i egen regi med kurser och utbildningar dels genom samarbeteten med befintlig föreningsverksamhet i kommunen. Eleverna från Öckerö seglande gymnasieskola kommer att få en aktiv roll som mentorer för de yngre barnen och delta i verksamheten på olika sätt.

Enligt Näringslivsstrategiska programmet för regionen (Business region Göteborg) är kompetensförsörjning och attraktionskraft ett prioriterat mål. Syftet med programmet är att lyfta fram de lokala förutsättningarna för att stärka regionen konkurrenskraft som helhet. De lokala förutsättningarna för Öckerö kommun har identifierats som besöksnäring och maritim verksamhet.

För att Öckerö ska kunna bidra till regionens attraktionskraft bör Öckerö därför satsa på att utveckla maritim verksamhet och besöksnäring där det finns möjlighet. Enligt programmet är en förutsättning för kompetensförsörjningen ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, akademin och föreningsliv. Kommunen arbetar för att det inom regionen ska finnas ett maritimt nav, där skola, akademin och näringsliv har ett nära samarbete.

Samarbetet mellan Öckerö seglande gymnasieskola och Öckerö Maritime Center är en viktig del i utvecklingen av det maritima navet i regionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: