Pilotprojekt kring ”Vandrande skolbuss” är nu igång

Nu startar Öckerö kommun tillsammans med föräldrar ett pilotprojekt kring metoden Vandrande skolbuss. Först ut är föräldrar och barn på Västra vägen på Hönö. Projektet är en del av samarbetet Trygg i Öckerö kommun.

På bilden ses Bill, Lovis, Märta, Alexander, Edda och Hekla som är med i den vandrande skolbussen på Västra vägen. De som saknas på bild men är med i projektet är Jonna, Ruth och Amandus.

På bilden ses Bill, Lovis, Märta, Alexander, Edda och Hekla som är med i den vandrande skolbussen på Västra vägen. De som saknas på bild men är med i projektet är Jonna, Ruth och Amandus.

Vandrande skolbuss är en metod för att minska morgonstressen genom att du delar på hämtning och lämning med andra familjer i ditt närområde. Genom projektet kan föräldrar turas om att följa sina och andras barn till skolan. Det hjälper till att skapa en trygg trafikmiljö och hälsosamma vanor för barn genom att gå eller cykla till skolan. Förhoppningen är att fler familjer ska ansluta under våren.

En vandrande skolbuss är ett sätt för föräldrar att turas om att följa sina och andras barn till skolan. Det skapar en trygg trafikmiljö och hälsosamma vanor samtidigt som barnen lär sig att vistas i trafiken och får en aktiv vardag med frisk luft och motion. För mer information om hur du kan starta en vandrande skolbuss får du gärna kontakta mig, säger Johanna Torén, folkhälsoutvecklare.

Västra vägen på Hönö först ut

Föräldrar och barn på Västra vägen har redan nu startat igång en vandrande skolbuss. I den vandrande skolbussen deltar barnen Bill, Lovis, Märta, Alexander, Edda, Hekla, Jonna, Ruth och Amandus tillsamman med föräldrarna Maria Edvardsson, Anders Hansson, Sophia Hjorth, Eyrun Thorhallsdottir och Therese Bergendahl. En av föräldrarna som deltar, Sophia Hjorth, berättar mer:

Vi startade en vandrande skolbuss för att vi såg det som ett tryggare sätt att ta sig till skolan för barnen då Västra vägen inte har de förutsättningar som krävs för att de ska känna sig trygga under sin färd mot skolan. Forskningen visar även att de hälsofrämjande effekterna är stora. Det tillsammans med att vi har roligt när vi promenerar tillsammans med barnen, får många härliga diskussioner och goa skratt är ett enormt plus förstås!

Upplägget för den vandrande skolbussen på Västra vägen är att en eller två föräldrar följer med barnen hela vägen till skolan. De har en bestämd ”förstahållplats” och hämtar upp de barn som anmält att de vill åka med längst med vägen. Föräldrar och barn går tillsammans på led med väl synliga västar mot skolan där ansvarig förälder lämnar av barnen på skolgården. Föräldrarna har startat en Messenger-grupp för att underlätta planeringen. I gruppen är alla föräldrar som är delaktiga i bussen med. Schemat för den vandrande skolbussen planeras vecka för vecka för att ha flexibilitet och respekt inför snabbt ändrade förutsättningar.

Om du tillsammans med dina barn vill vara med i vår vandrande skolbuss får du gärna ta kontakt, säger Sophia Hjorth.

Du kontaktar Sophia Hjorth på hjorthsophia@gmail.com eller 072-8889765.

Starta en vandrande skolbuss i ditt område!

Är du intresserad av att starta en vandrande skolbuss i ditt område tillsammans med andra familjer? Då kommer här några tips från NTF:

  • Prata med andra föräldrar och barn och kolla om det finns intresse.
  • Starta med små mål, någon/några dagar är bättre än inga alls.
  • Gör ett schema för hela terminen med tider och vem som ansvarar för vilken dag. Se också till att allas telefonnummer finns med.
  • Bestäm om ni vill ha en gemensam mötesplats som ”hållplats” eller om påstigning ska ske efter vägen.
  • Bestäm vad som gäller om någon blir sjuk, både för förälder och för barn.

En del av samarbetet Trygg i Öckerö kommun

Arbetet med projektet Vandrande skolbuss är en del av samarbetet Trygg i Öckerö kommun som är en arbetsmetod där Öckerö kommun, polisen och Trafikverket arbetar fram årliga medborgarlöften. Det här är en av de aktiviteter som görs som en del av medborgarlöftet 2021. Aktiviteterna kan ske tillsammans med andra aktörer och med invånare. Trafiken är det område som återkommande lyfts fram som ett problem som skapar mest otrygghet. Därför arbetar vi med ett särskilt fokus på trafiksäkerhet.

Mer information

Vill du veta mer om projektet vandrande skolbuss? Kontakta vår folkhälsoutvecklare Johanna Torén, på johanna.toren@ockero.se eller 031- 97 63 75.

Vill du vara med i den vandrande skolbussen på Västra vägen? Kontakta Sophia Hjorth, hjorthsophia@gmail.com eller 072-88 89 765.

Till information hos NTF om vandrande skolbuss Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: