Scenkonst väcker tankar hos elever i årskurs 6-9

Under tre veckor har Regionteater Väst spelat teater för ungdomar i kommunen. Föreställningarna har tagit upp ämnen som nationalism och rasism samt kön och identitet.

På ren svenska

Föreställningen ”På ren svenska”

Samarbetet med Regionteater Väst är en del av utbildning, kultur och fritidsförvaltningens arbete med att erbjuda relevanta scenkonstupplevelser för barn & unga i Öckerö kommun enligt vår kulturplan. Föreställningen ”på ren svenska” handlar om nationalism, rasism och "svenskhet" och undersöker vad det innebär att vara svensk. 

Föreställningen ”fejkflickan - och de tusen hemliga könen” handlar om vad som händer med oss när vi utmanar frågeställningar kring kön och identitet och är skriven helt baserad på intervjuer med unga människor.

Det är bra att angripa dilemman och frågeställningar på många olika säger Tommy Tillander, Kulturskolechef och samordnare av kommunens barn & ungdomskultursatsningar i grundskolan. Scenkonst och estetiska lärprocesser är ett sätt att göra det på, som jag tror passar väldigt bra för många elever och som väcker många tankar och bidrar till fortsatta diskussioner i klassrummet och i hemmet. 

En elev i årskurs 9 berättar att det inte pratas om sånt här så ofta så det väcker många tankar. En annan elev i årskurs 7 tyckte föreställningen var mycket bättre än hen trodde och handlade om viktiga saker.

Fejkflikan

Föreställningen "fejkflickan - och de tusen hemliga könen”

Senast uppdaterad:

Publicerad: