Invigning av Björkö skola

Vid årsskiftet togs nya Björkö skola i bruk. Den 23 november invigdes skolan formellt på kunskapstorget inne i skolan. De inbjudna bjöds på underhållning i form av musik och sång av elever och lärare, rundvandring i de moderna lokalerna, samt mingel och fika. Eva Wallin, ordförande i utbildnings-, kultur och fritidsnämnden, invigningstalade, liksom representanter från NCC, Öckerö kommun och Vacse AB.

björkö skola

En högtidsdag

Redan i december 2020 flyttade elever och skolpersonal in Björkö skolas nya lokaler. Igår, den 23 november, var det invigning av den modern skolan med massor av möjligheter.

Eva Wallin:

Detta är en högtidsdag för både björköborna och Öckerö kommun. Politik och förvaltning är stolta och glada över resultatet. I och med att skolan står klar har vi skapat förutsättningar för en välfungerande verksamhet för både barnen och skolpersonalen. Och vi har inte bara skapat en fantastisk skola, utan även en mötesplats för alla invånare på Björkö. Det är ett stort plus att vi även har bibliotek och möjlighet för allmänheten att nyttja lokalerna utanför skoltid. ”Skolan mitt i byn".

Skolan är ritad av Liljewalls arkitekter och är uppförd av NCC Building Sverige 2019 - 2020. Kommunen har tecknat hyresavtal med Vacse AB som äger och förvaltar skolan. Detta är NCC:s tredje skolbyggnation för kommunen. De har tidigare byggt Hedens skola och Brattebergsskolan. Kristian Lundberg, projektchef på NCC, berättar under invigningen att detta enligt hans mening har blivit deras mest lyckade skolbygge. De har lärt sig av tidigare erfarenheter, eller som han säger: ”ju mer man övar, desto bättre blir man”.

Förberedelse - nyckeln till framgång

Fredrik Linderborg från Vacse AB anser att förberedelse är grunden för ett lyckat byggprojekt och han är imponerad över hur väl Öckerö kommun förberett sig. Vägen fram till det första spadtaget har varit grundlig. Det pågick i cirka fyra år. Och det har varit en framgångsfaktor. Torben Ferm, lokalstrateg och projektledare för Björkö Skola, berättar att arbetet startade redan 2015.

Jag har haft glädjen att se projektet från början till slut. En arbetsgrupp av lärare, elever och föräldrar på Björkö genomförde ett utvecklingsarbete som ledde fram till en behovsbeskrivning. Beskrivningen ligger till grund för skolans utformning. Idag står vi här med ett 25-årigt hyreskontrakt och en fantastisk skola med mycket goda pedagogiska lösningar.

Resultat av det grundliga arbetet har burit frukt. Den guidade rundturen presenterar en genomtänkt och flexibel skola som rymmer 300 elever. Idag har skolan cirka 200 elever. Här hittar du förutom klassrum: verkstad, kunskapstorg, konferensrum, bibliotek, tillagningskök.

Flexibilitet och möjlighet till anpassning genomsyrar allt. Här finns en musiklokal som kan ställas om till klassrum. Förskola som kan ställas om till grundskola. Och vice versa. Alla lokaler är anpassade så att de kan ställas om för de behov som finns. Ytorna utnyttjas maximalt. Borta är de traditionellt trånga skolkorridorerna, istället ser vi väl tilltagna ytor som fungerar som kreativa rum för barn och skolpersonal.

Katarina Lindgren, skolchef Öckerö kommun:

Det känns jätteroligt att stå här idag. Jag har varit med sedan starten och tycker verkligen att det blivit en superfin skola. Hela projektet har fungerat jättebra!

interiörskiss björkö skola

En mötesplats för alla

Björkö skola är inte tänkt att bara vara en skola. Den ska även vara en mötesplats för björköborna. Redan idag kan invånare och föreningar boka lokaler, som till exempel samlingssalen kunskapstorget. Detta är möjligt då huset är indelat i zoner, så att man inte kan komma åt alla lokaler. På sikt ska även biblioteket vara tillgängligt som ett meröppet bibliotek som du kan besöka även under obemannade tider.

Senast uppdaterad:

Publicerad: