Dags att välja skola till hösten

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 till hösten? Då är det snart dags att välja skola. Vecka 3 får du mer information per post eller via lärplattformen Unikum. Skolvalet inför läsåret 2023 pågår mellan 1-20 februari.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Förändrade upptagningsområden för grundskolan

Barnantalet minskar i Öckerö kommun. Kommunen har och behöver fortsatt göra förändringar och anpassningar till de nya förutsättningarna. Förändringarna innebär en ökad valmöjlighet för elever i årskurs F-3 och årskurs 7-9. Elever i Öckerö kommun ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar och i enlighet med utbildningens mål. Vårdnadshavare får nu möjlighet att välja mellan en skolenhet med fler elever och ett större sammanhang eller en mindre enhet med färre elever utan att det påverkar rätten till kostnadsfri skolskjuts. Målet är att skapa en hållbar skolorganisation med målet att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar och i enlighet med utbildningens mål.

Upptagningsområden för årskurs F-6

Öckerö kommun har delat in kommunen i tre upptagningsområden för planering av grundskolan för årskurs F-6. Upptagningsområdena är framtagna med närhetsprincipen som grund och ska bidra till en ökad förutsägbarhet och likvärdighet för elever i Öckerö kommun.
Vid valet till förskoleklass kan en elev önska valfri F-3 skola inom upptagningsområdet utan att rätten till skolskjuts påverkas.
Elever med en placering på en F-3 skola får automatiskt en placering i 4-6 skolan i samma upptagningsområde.

Rätten till skolskjuts kan påverkas om en elev väljer en skola utanför det egna upptagningsområdet.

Upptagningsområden för årskurs F-6Pdf, 281.1 kB. Pdf, 281.1 kB.

Upptagningsområde för årskurs 7-9

Upptagningsområdet för årskurs 7-9 är hela kommunens geografiska område. Detta innebär att elever har möjlighet att önska valfri skola utan att rätten till skolskjuts påverkas. Rätten till skolskjuts bedöms utifrån avstånd.

Upptagningsområde för årskurs 7-9 Pdf, 215.2 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: