Fördjupat samarbete mellan kommunen och Försvarsmakten stärker totalförsvaret lokalt

Under fredagen den 28 april besöktes Öckerö kommun och Öckerö seglande gymnasieskola av en delegation från Försvarsmakten Älvsborgs amfibieregemente Amf 4. Syftet med besöket var dels att stärka samarbetet mellan kommunen och Försvarsmakten i regionen dels att ge skolinformation till elever i årskurs två.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun är början på norra Europas största hamn och en geografiskt viktig plats. En fördjupad samverkan mellan kommunen och försvarsmakten är i hela regionens intresse, säger Lennart Bergström, Samverkansofficer vid Amf4 när han överlämnar två exemplar av boken Marinen 500 år till säkerhetschef Andreas Alderblad och Stefan Carmesund, rektor för gymnasieskolan, som en symbol för det fördjupade samarbetet.

Samverkan som gynnar hela regionen

Besöket sammanfaller med startskottet på Aurora 23, den största försvarsmaktsövningen i Sverige på över 30 år. Övningen är en totalförsvarsövning, vilket innebär att Försvarsmakten övar tillsammans med flera myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer från flera nationer.

Den militära närvaron blir allt mer synlig lokalt. Öckerö kommuns samverkan med Försvarsmakten och Amf4 är viktig del av arbetet för att stärka det civila försvaret inom Öckerö kommuns geografiska ansvarsområde, säger Andreas Alderblad.

Aurora 23 märks av längs kustbandet mellan Lysekil och Göteborg där örlogsfartyg, bevakningsbåtar och stridsbåtar kommer att röra sig i större utsträckning än vanligt mellan 27 april-10 maj. Nu kommer Aurora 23 till Göteborgs skärgård | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Öckerö seglande gymnasieskola är en viktig del i kompetensförsörjningskedjan i den marina och maritima näringen för hela regionen. Skolans placering och inriktning är unik då eleverna kan tillgodogöra sig kunskapen i praktiken både på plats på Öckerö men även ombord på skolskeppet T/S Gunilla.

Elever från skolan får en tidig och gedigen erfarenhet från havet som är viktig inte bara för den civila sjöfarten utan även för den militära, fortsätter Lennart Bergström.

Besöket och det fördjupade samarbetet mellan Öckerö kommun, Öckerö seglande gymnasieskola och försvarsmakten är viktig för utvecklingen av den marina och maritima näringen i hela regionen.

Skolinformation till gymnasieelever

Försvarsmaktens skolinformation till gymnasieelever erbjuds alla svenska gymnasieskolor men delegationen från Amf4 uttryckte att besöket på Öckerö blev speciellt. I delegationen fanns nämligen Eskil Arnell, stridsbåtschef och tidigare elev från Öckerö seglande gymnasieskola. Eskil anlände till besöket med sin besättning gav en uppvisning utanför skolan. Både elever, lärare och skolledningen fick därefter kliva ombord på stridsbåten, träffa besättningen och ställa frågor.

Under både för- och eftermiddagen fick eleverna information om försvarsmaktens uppdrag, mönstring och värnplikt av skolinformatörerna Saga 21 år och Ida 20 år, både anställda som soldater inom försvarsmakten. Eleverna ställde intresserat frågor kring allt från behörighetskrav för olika utbildningar till jämställdhetsarbetet inom försvarsmakten.

Elever tittar ut över vattnet där stridsbåt ligger

Senast uppdaterad:

Publicerad: