Elever på Lärcentrum samarbetar med lokal konstnär

Under våren har elever från Lärcentrum, kommunens särskilda undervisningsgrupp fått möjlighet att arbeta med Artcraft på Hönö konsthall tillsammans med konstnären Lena Nahiln.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Begreppet Artcraft har en tvådelad innebörd. Dels handlar Artcraft om att stärka och utveckla sina konstnärliga förmågor, dels om att uppleva styrkorna i det konstnärliga uttrycket.

Vi har haft förmånen att under tre tillfällen få arbeta med Artcraft i en mycket inspirerande miljö på Hönö Konsthall, där konstnären Lena Nahlin har undervisat våra elever i akrylfärgsmålning, säger Jennie Walker, lärare på Lärcentrum.  

Lenas metod är mycket tillåtande och uppmuntrande. Utifrån ett fåtal utgångspunkter i färglära och tekniker har eleverna som är mellan 11 och 17 år fått gå på upptäckfärd i måleriets möjligheter. De har fått möjlighet att att hitta mod, lust och sitt alldeles egna uttryck.

Det har varit spännande och glädjande att följa deras arbetssätt. En elev arbetar med små detaljer på ett och samma verk länge och väl, medan en annan massproducerar verk med olika teman i ett rasande tempo, fortsätter Jenny Walker.

Lärcentrum är en kommunövergripande särskild undervisninggrupp som riktar sig till elever i årskurs 4–9. Lärcentrum, som ligger på Hedens skola, erbjuder omfattande särskilt stöd till en mindre elevgrupp. Verksamheten avser att skapa bättre förutsättningar att tillgodose elevernas stödbehov.

I första hand ska det särskilda stödet ges genom olika former av anpassningar inom ramen för elevens ordinarie undervisningsgrupp, men om det finns skäl kan det ges i en särskild undervisningsgrupp. Undervisningen på Lärcentrum präglas av struktur, kreativitet och tydlighet. Praktiska moment så som kreativt och skapande är självklara inslag i undervisningen och Artcraft är en form för kreativt skapande där eleverna ges förutsättningar att visa sina förmågor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: