Skolstart höstterminen 2023

Grundskolorna och anpassad grundskola startar måndag den 21 augusti. Här hittar du information om skolstartstider och vilka system du som vårdnadshavare behöver ha koll på.

Skolstartstider

Bergagårdsskolan

Årskurs F-3 - 08:10

 

Björkö skola

Årskurs F-6 - 09:05

 

Brattebergsskolan

Årskurs 4-6 - 08:15

Årskurs 7-9 - 08:20

 

Fotö skola

Årskurs F-3 - 08:10

 

Hedens skola

Anpassad grundskola - 08:10

Årskurs 4-6 - 08:10

Årskurs 7 - 09:30-13:30

Årskurs 8 - 10:00-14:00

Årskurs 9 - 09:00-14:00

 

Kompassenskolan

Årskurs F-3 - 08:15

 

Rörö skola

Årskurs F-3 - 09:30

Unikum

Förskolorna och grundskolorna använder Unikum som system för att kommunicera med vårdnadshavare. Inför höstterminens start har det varit problem med systemet. Därför har information till vårdnadshavare från skolorna inte kunnat skickas ut. Information från skolorna kommer så snart problem är åtgärdade.

Förbered dig genom att ladda ner appen Unikum familj. Logga in med bank-id.

Skola24

Skola 24 används för schema, närvaro och frånvaro både i förskola och grundskola. Det är i Skola24 du frånvaroanmäler ditt barn vid tex sjukdom.

Från och med höstterminens start kommer skola24 även att användas för att registrera barns schema för fritids och förskola. Systemet ersätter IST-förskola när det gäller schema för ditt barns vistelsetider.

Förbered dig genom att ladda ner appen Skola24. Logga in med bank-id.

Mer information om detta kommer att skickas ut via Unikum. Du hittar även mer information i nyheten: Nytt system för att hantera närvaro i förskola och fritidshem | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Problem med att logga in i Unikum eller Skola24?

Kontakta kommunservice 031-97 62 00 så hänvisar dom dig vidare till rätt person.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö