Havets dag - med fokus på en bättre havsmiljö

Heden skola är som enda skola i Sveriges med i det europeiska nätverket Blue Schools som arbetar med fokus på havet. Idag anordnas Havets dag för tredje året i rad.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Program 2024

Under dagen varvas föreläsningar, praktiska övningar med studiebesök och matupplevelser. Programmet skiljer sig åt beroende på årskurs.

 1. Miljöfrågor i riksdagen - Elever får träffa Emma Nohrén (ordförande i miljö- och jordbruksutskottet) för frågestund
 2. Skräp i havet - filmer och tipspromenad
 3. Biologisk mångfald - varför är det så viktigt? Föreläsning med representanter från Göteborgs universitet
 4. Mat ifrån havet, en föreläsning och matlagning i utemiljö med representanter från Göteborgs universitet vid Jungfruviken på Hönö
 5. Svartmunnad smörbult – jakt efter en invasiv art och håvning: Med representanter från Sportfiskarna vid Plurret på Hönö
 6. Livet vid stranden med representanter från Göteborgs universitet, Jungfruviken på Hönö
 7. Studiebesök på Berg Propulsion på Öckerö
 8. Strandexkursion vid Plurret på Hönö med Patrik, förstelärare i NO tillsammans med personal från Sportfiskarna.

Hedens skola - Sveriges enda Blue school-certifierade grundskola

För att bli en Blue School behöver en skola arbeta med ett projekt som inkluderar flera skolämnen och har till huvudsyfte att ge en större kunskap och medvetenhet om havet. Projektet ska motivera eleverna att omsätta sina kunskaper till konkret handling för en bättre havsmiljö. Tanken är också att det ska ge kontakter med andra skolor och med lokalsamhället. Projektet kan till exempel fokusera på bevarande och skydd av havet, hållbarhet, marina vetenskaper och teknologi, eller blå ekonomi.

Förutom att vara kopplad till havet, uppfyller Hedens skola fem kriterier:

 1. vara ämnesöverskridande,
 2. ha ett tydligt syfte
 3. involvera många elever på skolan
 4. innebära ett samarbete med lokalsamhället, exempelvis med kommunen, en förening, ett företag, universitetet osv.
 5. kommuniceras även utanför skolmiljön, till exempel genom en utställning, en film, en temadag eller annat arrangemang.

Senast uppdaterad:

Publicerad: