Elever i årskurs 4 sprider läsglädje på Solhöjdens äldreboende

Klass 4C på Hedens skola tycker om att läsa. Under våren efterfrågade de fler böcker till skolans bibliotek. Initiativet ledde till två lässtuder på Solhöjden där de fick möjlighet att sprida sin läsglädje till de boende.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Under våren skrev klassen ett brev till Viktoria Johansson som är verksamhetschef för grundskolan och berättade om sin läsning. Hon blev både glad och nyfiken över klassens engagemang och vad det är som gör att de tycker om att läsa. Som en uppmuntran fick klassen 5 000 kronor att köpa böcker för. Med bidraget fick de också ett uppdrag som innebar att på olika sätt sprida läsglädjen till fler och dessutom redovisa hur, för sin rektor Sandra Mohlin.

I klassen diskuterade vi vad vi kunde göra för att sprida läsglädjen, vi ville ju klara uppdraget! Som ett första projekt kom vi fram till att vi ville läsa för äldre som kanske både vill njuta av en bok och få lite sällskap. Vi tog kontakt med äldreboendet Solhöjden och fick fantastisk respons. Vi började fundera på vad som kan passa bra att läsa och kom fram till en bok som heter "Hannas hemliga sommar", skriven av Britt Engdahl och illustrerad av Tina Jerkenstam, berättar Emma Johansson, lärare i klass 4C.

Emma fortsätter berätta;

Vi tyckte att boken passade bra eftersom att den utspelar sig på Källö-Knippla och handlar om ett barndomsminne därifrån. Nu behövde vi öva på texten - att förstå värdet i att kunna läsa högt, tydligt och med inlevelse blev en självklarhet. Det blev också tydligt att vi i klassen var mer eller mindre säkra på att läsa och att läsa högt. Att få hjälpa och stötta en klasskamrat som har berättat om att det svårt att läsa är en fin och viktig del i utvecklingen. Att få ett hejarop från klasskamraterna när man har gjort sitt bästa är lika viktigt. Vi var nu helt redo för våra besök på Solhöjden.

Vid två tillfällen cyklade klassen över till Öckerö med sina böcker och väl tilltagna fikakorgar med hembakat. De möttes av engagerad personal som lotsade dem ut till de olika avdelningarna på Norra och Södra Solhöjden. Vidare på avdelningarna fick de alla så fina möten med de boende. Förutom läsningen och fikat pratade de om allt möjligt som t ex skola nu och förr, barndomsminnen och intressen. De hade mycket gemensamt!

Nu känns det härligt, vi har fått sprida läsglädje och vi har gjort något värdefullt för någon annan . Vi har lärt känna nya människor. Personal och boende på Solhöjden undrar om vi kan komma tillbaka i höst. Absolut svarade vi, säger Emma avslutningsvis.

Senast uppdaterad:

Publicerad: