1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Var rädd om våra djur

Jägare i kommunen har informerat att de sett skador på rådjur. Sannolikt har rådjuren beskjutits med luftvapen då de uppehåller sig i bebyggda områden. Djuren har enligt uppgift haft infekterade sår och bölder. Detta är att betrakta som djurplågeri. Dessutom är det ett jaktbrott. För att undvika onödigt lidande för djuren, ber vi därför att alla fastighetsägare som upplever problem med rådjur att kontakta kommunen så att vi kan bedöma hur vi ska bedriva viltvård på öarna..

bild på rådjur

Bakgrunden till att rådjuren befinner sig de bebyggda områdena har sin förklaring. Dels har vi begränsat med naturmarker inom kommunen, dels har antalet hundar har ökat kraftigt de sista 10-15 åren. Tyvärr släpper vissa hundägare lös sina hundar även under den tid på året då det råder ”koppeltvång” i naturen. Det gör att rådjur försöker hitta en lugn plats för sina ungar och då söker upp bebyggelsen och de grönytor som finns där. Med tiden blir djuren vana vid människor och stannar.

Vi vill ha in information om i vilken utsträckning rådjur vållar er fastighetsägare problem. Detta för att vi ska kunna göra en bedömning om hur vi ska bedriva viltvård på de olika öarna, och förhoppningsvis minska skadorna i trädgårdarna.

Vad innebär koppeltvång?

  • Koppeltvång gäller 1 mars till 20 augusti.* Då måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen.
  • Hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig.
  • Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

(§16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen.)