1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt regelverk för sjukresor

Nu krävs tillstånd från vårdgivare för att få sjukresa. Möjligheten att få åka sjukresetaxi på sitt färdtjänsttillstånd har upphört.

Från och med 1 juni 2019 gäller ett nytt regelverk för sjukresa. Enligt beslut i Regionfullmäktige den 9 april §67 (Dnr RS 2018-06396) har reglerna för färdtjänstresenärernas möjlighet att få åka sjukresetaxi på sitt färdtjänsttillstånd upphört. För att få åka sjukresetaxi krävs nu tillstånd från vårdgivaren i form av ett Reseintyg. Tillstånd kan utfärdas per tillfälle eller för en längre period, max 1 år.

En patient får fortsatt åka under färdtjänsttillståndets giltighetstid,
dock längst till och med 2020-05-31. För mer information om det nya regelverket se www.1177.se eller kontakta Sjukresors kundtjänst 010-473 21 00