1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fler rökfria utomhusmiljöer med ny tobakslag

Den i juli 2019 börjar lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Det blir inte längre tillåtet att röka på ett antal platser. Exempelvis blir det förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till - som mataffärer och myndigheter. Det gäller även områden som är till för kollektivtrafikresenärer och inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning samt lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Efterlevnad av lagen

Det är ägaren eller den som disponerar en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som är ansvarig för att rökförbudet efterlevs. Den som är ansvarig behöver med hjälp av skyltar tydligt informera om att det råder rökförbud och kan vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon röker trots att hen blivit tillsagd att det är förbjudet att röka får personen avvisas. Inga askkoppar får finnas i ett rökfritt område.