1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu bygger vi Björkö nya skola

Arbetet med att bygga Björkö nya skola är på gång och förhoppningen är att byggstart kan ske i augusti. Det föreligger dock ett överklagande av bygglovet för Björkö nya skola vilket medför att byggnationen kan starta först då överklagandeärendet är avgjort.

Den nya skolan kommer att placeras på nuvarande fotbollsplan. En stor fördel med det är att man kan vara kvar i den gamla skolan under byggnationen men det ställer samtidigt stora krav på både skolan och byggentreprenören.

För att vinna tid så har åtgärder redan vidtagits för att säkra skolvägar för elever och personal mellan skolan, restaurangen och idrottshallen enligt bifogad karta. Paviljongerna är flyttade till sitt nya läge och iordningsställs för att tas i bruk av elever och lärare i augusti. Runt byggarbetsplatsen sätter NCC upp stängsel och på ängen vid Bäckevägen sätter de upp byggbodar. Träd som kommer i kollision med skolbygget har sågats ned och en del stockar som skall användas till nya skolgården har sparats. Sandlådan och annan lekutrustning flyttas också för att barnen ska kunna använda den under byggtiden.

Ambitionen är fortsatt att NCC startar grundläggningsarbetet i början av augusti. Vid samma tid lägger Öckerö Fastigheter AB sista handen vid idrottshallen som genomgått en omfattande renovering under sommaren.

Karta över säkra skolvägar för elever och personal.PDF

Tillfällig parkering

För närvarande hänvisas besökare och personal till parkeringsplatser bakom idrottshallen, vid Solhagens förskola på Västergårdsvägen 19 och tillfällig yta på ängen norr om Björkdungen.