1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inventering i naturen

Under sommaren och hösten 2019 kommer Öckerös kommunekolog inventera ett flertal grönområden i anslutning till, eller i närhet av, kommunens tätare bebyggelse.

Syftet med inventeringen är en kartläggning av ekologiska och sociala värden inom dessa områden vilket kommer resultera i framtagande av en grönstrukturplan. Grönområden inom tätbebyggelsen ger kommunens invånare möjligheten till tätortsnära naturupplevelser, berikar artrikedomen, möjliggör naturpedagogik inom förskolor och skolor, fungerar som spridningskorridorer för sällsynta arter och garanterar ekosystemtjänster inom tätbebyggelse. Öckerö kommuns grönstrukturplan ska vara ett styrdokument som visar kommunens avsikter för bevarande och utveckling av kommunens grönstryktur inom tätbebyggelse.

 

Tanja Barrett, Kommunekolog

Tanja Barrett, Kommunekolog