Klargörande kring reningsverkets kapacitet

Det har under de senaste dagarna varit många frågor och diskussioner kring hur detaljplanen för Öckerö nya centrum kan orsaka ett "byggstopp" i Öckerö kommun tio till tjugo år framåt i tiden på grund av reningsverkets kapacitet. Det är ett rykte som inte stämmer. Vi vill därför klargöra vad som gäller.

Pinans reningsverk börjar närma sig sitt kapacitetstak. Därför gör kommunen i varje detaljplaneärende beräkningar baserade på statistik från provtagning i reningsverket innan en detaljplan kan antas.

Tillsammans med Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, pågår en dialog kring detta arbete. Redan antagna detaljplaner och befintliga byggrätter påverkas inte. Parallellt med detta pågår också planering i syfte att utöka kommunen kapacitet för avloppsrening på sikt.

I arbetet med detaljplanen för Öckerö nya centrum har beräkningar gjorts och godkänts av tillsynsmyndigheten som i alla andra detaljplaner som är i slutfasen eller nyligen antagits av kommunfullmäktige.

Uppdatering 25 september

Läs nyheten Uppdatering kring reningsverkets kapacitet (25 september 2019)

Mer information

Pågående detaljplaner i kommunen och hur en detaljplaneprocess går till.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: