Uppdatering kring reningsverkets kapacitet

Öckerö kommuns reningsverkskapacitet behöver utökas för att klara våra framtida behov.

Arbete pågår nu för fullt med att värdera olika alternativa möjligheter. Ett beslut om utökad kapacitet för avloppsrening kommer att tas av kommunstyrelsen innan detaljplanen för Öckerö centrum antas av kommunfullmäktige.

Tidigare nyheter

Klargörande kring reningsverkets kapacitet (20 september 2019)

Senast uppdaterad:

Publicerad: