1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppdatering kring reningsverkets kapacitet

Öckerö kommuns reningsverkskapacitet behöver utökas för att klara våra framtida behov.

Arbete pågår nu för fullt med att värdera olika alternativa möjligheter. Ett beslut om utökad kapacitet för avloppsrening kommer att tas av kommunstyrelsen innan detaljplanen för Öckerö centrum antas av kommunfullmäktige.

Tidigare nyheter

Klargörande kring reningsverkets kapacitet (20 september 2019)