Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Endast kortbetalning på Polstjernan

Från och med årsskiftet 2019/2020 kommer man endast kunna betala med kort i samband med fordonstrafik till och från Kalvsund och Grötö. Ingen fakturering kommer kunna ske. Det är endast onsdagstrafiken som berörs av denna förändring.

Publicerad den: 2019-10-17 11.00