Miljödiplom till Öckerö Båttrafik

Båttrafiken i Öckerö kommun har under flera år arbetat med sitt miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Varje år genomförs en revision och glädjande nog får vår båttrafik ett miljödiplom i år också!

Flygbild över Öckerö färjeläge

Diplomet innebär att miljöarbetet är strukturerat i ett miljöledningssystem som är godkänt enligt kraven i Svensk Miljöbas. Systemet är ett verktyg för att bland annat minska verksamhetens belastning på miljön och öka medvetenheten.

Det är ett antal dokument som ska skickas in för granskning som miljölagslista, miljöpolicy, genomförda förbättringar och mycket annat. Det görs dessutom en fysisk besiktning på verksamheten i land och ombord, säger Camilla Rydenskog, tf enhetschef för båttrafiken.

Några av de förbättringar som gjorts för att höja nivån på miljöarbetet är att skärpa rutinerna kring dokumentation. En annan förbättring är att tomfaten med spillolja nu är inlästa i en regntät och invallad container för att minimera läckage.

Vi har även en bokashi-kompost för matavfall och kaffesump. Komposten hamnar så småningom i en liten odling med insektshotell, berättar Camilla Rydenskog vidare.

Färjorna körs på uppdrag av Västtrafik som har ett krav på ett fungerade miljöledningssystem.

Senast uppdaterad:

Publicerad: