Viktig information om området kring Norgårdsberget

I samband med detaljplanarbetet Norra Brevik har en miljöteknisk undersökning av marken utförts. Undersökningen har även omfattat ett utökat område kring Norgårdsberget. Undersökningen visar på förhöjda värden av miljö- och hälsofarliga ämnen i området.

Undersökningen visar att:

  • att det finns förhöjda värden av miljö- och hälsofarliga ämnen i området. Främst dioxin och metaller.
  • att det sannolikt även gäller bebyggda fastigheter i området.
  • att förbränning av miljöfarligt material på Norgårdsberget (askan) sannolikt är orsak till föroreningarna.
  • att föroreningar sprids via luft och vatten. I närliggande områden nedanför berget är det troligt att föroreningar spritts främst via dagvattenavrinning från berget (fyrplatsen)
  • att även om eldning sker med rena massor i området, frigör upphettning av marken befintliga föroreningar.

Vilka konsekvenser och risker ovanstående medför är under utredning. Tills utredningen är klar rekommenderar vi:

  • att endast använda kommunalt vatten i området
  • att inte vistas med småbarn i området runt fyrplatsen
  • att inte elda ytterligare i området

Vi kan i dagsläge inte utesluta att det gäller fler fyrplatser i kommunen.

Vid frågor kontakta oss,
E-post: kommun@ockero.se
Telefon: 031-97 62 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: