Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Kom ihåg att registrera din brunn i Brunnsarkivet! Du som har en privat eller samfällighetsägd brunn har möjlighet att registrera den i Brunnsarkivet. Genom att registrera din brunn bidrar du med information för en bättre beredskap mot vattenbrist.

En brunn med en gammaldags handpump

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Det finns flera vinster med att registrera din brunn:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan ta hänsyn till din brunn vid översikts- och detaljplaner för ett område eller andra förändringar som kan påverka.
  • Räddningstjänsten får en ökad möjlighet att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registrera din brunn

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär via SGU:s inrapporteringsformulär.

Registrera din brunn via SGU:s inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö