Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öppet hus med dropin hos Bygglov måndag 20 januari kl 16.00 - 17.30

Under våren 2020 är det öppet hus måndag jämna veckor kl 16.00 - 17.30 (med undantag måndag 13 april annandag påsk). Då har du möjlighet att träffa en bygglovshandläggare. Anmäl dig vid ankomst hos Kommunservice för att få kölapp. Sista tillfället för våren är måndag 8 juni.

Om du ska förändra ditt hus genom att bygga om eller bygga någonting nytt krävs det ofta bygglov. Bygglovshandläggarna har öppet hus varannan måndag då du kan ställa frågor och gå igenom handlingar med en handläggare. Syftet är att hjälpa till tidigt i processen och för att handlingarna du lämnar in ska vara kompletta inför handläggningen av ditt ärende.

Handläggningen av bygglov ska göras skyndsamt och beslut ska meddelas den sökande inom tio veckor från att en komplett ansökan har kommit in. I vissa fall kan tiden behövas att förlängas med ytterligare tio veckor.

Publicerad den: 2020-01-10 12.05