1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inventering av träd vid Allévägen

VA-enheten planerar att lägga ner VA-ledningar i området kring Allévägen efter sommaren. Vi inventerar och markerar nu träd för att veta hur de ska skyddas under arbetet. Det kommer även att ske geotekniska undersökningar i området.

Röda löv på kal gren.