Begränsad möjlighet till allmänna sammankomster och tillställningar

Fredag 27 mars fattade regeringen beslut om att ytterligare begränsa antalet personer till 50 personer. Läs mer i nyheten Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Vi har fått in frågor för vad som gäller kring evenemang i Öckerö kommun.

Flera människor samlade i en lokal

Arrangörer av evenemang i Sverige och även Öckerö kommun ska följa regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till ett maxantal om 500 personer. Beslutet gäller från och med 12 mars.

Regeringens beslut grundar sig på att sammankomster som gör att många människor samlas på samma plats kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning av coronaviruset. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor. Beslutet är taget utifrån Folkhälsomyndighetens inrådan.

Regeringens beslut om begränsad möjlighet till allmänna sammankomster och tillställningar Länk till annan webbplats.

Delta i evenemang

Hjälp dig och andra genom att tänka över ditt deltagande i evenemang. Tänk särskilt på i dessa tider att du som har symptom eller känner dig sjuk, även milda symptom, ska inte delta i evenemang alls. Det är viktigt att göra det varje person kan göra för att minska smittspridningen i samhället. Vi behöver tillsammans hjälpas åt i det arbetet!

Kommande arrangemang

Som vi tidigare har informerat om är det viktigt att du som arrangerar offentliga tillställningar ansöker om tillstånd hos polismyndigheten. Det är lika viktigt även fortsättningsvis. På grund av regeringens beslut så kan inte polismyndigheten godkänna offentliga tillställningar där över 500 personer deltar.

Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Öckerö kommun ska följa regeringens beslut om att begränsa antalet till ett maxantal om 500 personer.

Det finns möjlighet för polisen att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som inte följer regerings beslut. Om en arrangör bryter mot förbudet kan den dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Information hos SKR om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Evenemang för färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer Länk till annan webbplats.

Samlad information

ockero.se/virus hittar du samlad information om kommunala verksamheter och eventuella förändringar. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: