Allmänna rekommendationer och försiktighetsåtgärder för fastigheter och marker i närheten av fyrplatserna

Undersökningar visar att det finns höga halter av giftiga ämnen i marken vid fyrplatser i Öckerö kommun. Troligtvis har de giftiga ämnena bildats vid eldning. Det har inte tagits prover vid alla fyrplatser men sannolikt finns dessa föroreningar vid samtliga.

Berg och hav.

På grund av detta finns det vissa rekommendationer och försiktighetsåtgärder för fastigheter som ligger i direkt anslutning till fyrplatser. Dessa gäller även för dig som vistas i närheten av fyrplatserna:

  • Var försiktig med att odla basgrönsaker som växer eller ligger i anslutning till markskiktet
  • Skölj lokalt odlade grönskar mycket noggrant. Om det går att skala grönsaker är det att rekommendera.
  • Om du känner dig orolig för att odla i din trädgård – ta ett jordprov först för att se mängden bly i jorden.
  • Ät inte bär eller andra växter som växer nära marktäcket i direkt anslutning till fyrplats.
  • Om du vill använda vatten från egen brunn. Ta vattenprov för att skicka för analys.
  • Undvik att vistas med små barn i området runt fyrplatser
  • Undvik att låta tamdjur beta eller dricka av dagvatten i berörda områden.

Läs mer på ockero.se/fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: