1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tänk på din säkerhet om du besöker en påskfyr

Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på gällande säkerhet kring påskfyrar.

Om du ska besöka en påskfyr så tänk på din egna säkerhet och andras säkerhet vid fyrplatsen. Var uppmärksam på din omgivning och håll avstånd från påskfyren. Om en fyr välter eller ett brinnande föremål faller ur fyren så innebär det livsfara. Tänk även på att fyrplatserna är svårtillgängliga för räddningstjänsten om en olycka inträffar.

Undersökningar vid fyrplatser

Vid fyrplatserna visar undersökningar att det finns föroreningar i marken. Det finns därför en risk att du som besöker fyrplatserna utsätts för föroreningar genom inandning av partiklar eller ånga, aska och exponering av hud. De giftiga ämnen som hittats i höga halter är bland annat dioxiner, bly och andra metaller.

Maxantal på allmänna sammankomster

Arrangörer av evenemang i Sverige och Öckerö kommun ska följa regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till ett maxantal om 50 personer.

Det finns möjlighet för polisen att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som inte följer regerings beslut. Om en arrangör bryter mot förbudet kan den dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är viktigt att du som arrangerar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ansöker om tillstånd hos polismyndigheten. Det är lika viktigt även fortsättningsvis. På grund av regeringens beslut så kan inte polismyndigheten godkänna offentliga tillställningar där över 50 personer deltar.

Hjälp till att minska smittspridningen

Hjälp dig och andra genom att tänka över ditt deltagande i evenemang. Tänk särskilt på i dessa tider att du som har symptom eller känner dig sjuk, även milda symptom, ska inte delta i evenemang alls. Det är viktigt att göra det varje person kan göra för att minska smittspridningen i samhället. Vi behöver tillsammans hjälpas åt i det arbetet!

Mer information

Läs mer på ockero.se/fyrplatser.