Hur påverkar metaller­?

Många rör sig i närheten av fyrplatser under påsken. Som vi tidigare har informerat om så kan det vara bra att veta om de halter av metaller som hittats på fyrplatser.

Berg och hav.

De senaste proverna togs 2019 på Norgårdsberget. I höga halter kan metaller vara giftiga. Människor och miljö påverkas av metaller på olika vis beroende på vilken metall det handlar om och i vilken halt. Du kan exponeras för metaller via mat eller via luft, damm och partiklar.

Halterna av gifter vid fyrplatserna visar att det finns en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroreningar.

Läs mer på ockero.se/fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: