Gemensam vandring för ökad säkerhet i trafiken

Under onsdagen genomfördes en trafiksäkerhetsvandring runt Kompassenskolan som en del av medborgarlöftet 2020.

Vuxna och barn om står vid en vägbom.

Elever i årskurs 4 samt skolpersonal och representanter från föräldrarådet deltog i trafiksäkerhetsvandringen runt Kompassenskolan.


Under onsdagen, 15 april, arrangerades en trafiksäkerhetsvandring som utgick från Kompassenskolan på Öckerö med syfte att tillsammans med skolan identifiera platser i behov av åtgärder för en ökad trafiksäkerhet och trygghet. De som deltog i vandringen var elever i årkurs 4, skolpersonal och föräldrar tillsammans med trafikplanerare, säkerhetssamordnare, folkhälsoutvecklare och enhetschef för kommunens båttrafik.

Eleverna gick först i ledet för att visa hur de brukar röra sig till och från skolan samt under raster. Noteringar och fotografier togs vid platser som upplevdes som trafikfarliga och otrygga. Bland annat inkom synpunkter på att bilar parkerar olämpligt längs Intagsvägen och att parkeringsplatsen utanför skolan saknar goda vändmöjligheter. Eleverna framhöll att flera bilister kör fort och är osäkra på om bilisterna kommer att stanna för gående och cyklister. Utifrån den genomförda trafiksäkerhetsvandringen undersöker kommunen nu vilka åtgärder som kan vidtas.

En del av medborgarlöfte 2020

Trafiksäkerhetsvandringen är en av aktiviteterna i årets medborgarlöfte Länk till annan webbplats., ett åtagande från Polisen, Trafikverket och Öckerö kommunförvaltning till dig som bor i Öckerö kommun. Utifrån vad du och andra invånare upplever som problem, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Medborgarlöfte 2020 har likt föregående år fokus på trafiksäkerhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: