Öckerö kommun får 1 miljon kronor i naturvårdsbidrag

Nu får Öckerö kommun en extra skjuts i arbetet med naturvård då Naturvårdsverket beviljat 1 miljon kronor för olika projekt i kommunen.

En logga för projektet. Bild på Sverige och text i en röd cirkel.

Hos Naturvårdsverket går det att ansöka om bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA). I dagarna fick Öckerö kommun LONA-bidrag på nästan en miljon kronor för olika projekt i kommunen. Bland annat restaurering av dammen i Suddaområdet, bildning av ett naturreservat på Grötö och framtagande av grönstrukturplanen del 2.

Bidragen är ett enormt viktigt stöd för kommunens naturvårdsarbete, säger Tanja Barret, kommunekolog.

Hon fortsätter:

Att vi nu bildar ett naturreservat på Grötö, och även många andra naturvårdsprojekt bygger på ett stort ideellt engagemang, till exempel av Grötö och Öckerös naturskyddsförening, olika samhällsföreningar och markägare. Det lokala engagemanget är fantastiskt. Det ger mig energi och kraft att fortsätta arbetet med naturvård.

Tidigare har både Rördammen och Agnessedammen restaurerats med LONA våtmarksbidrag. Även dessa projekt bygger på ett stort ideellt engagemang.

Mer information

Pressmeddelande från Länsstyrelsen Västra Götaland: Det våras för lokal naturvård i länet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: