Klipp häcken - för ökad trafiksäkerhet

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Du som har häck mot en gata behöver se till att sikten är fri. Med några enkla åtgärder före och under sommaren kan du se till att inte sätta andra i fara.

Ett grön blad som sitter på en liten kvist. Bakgrunden helt blå, himmel.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att hålla efter häckar, buskar och träd på fastigheten. Växtligheten på tomten ska inte skymma sikten eller medföra andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från
gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att
dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana, minst 2,5 meter
• över cykelväg: minst 3,2 meter
• över körbana: minst 4,6 meter

Läs mer i broschyren Klipp häcken. Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:




Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö