Tillsyn av trängsel hos verksamheter

Öckerö kommun gör kontroller av bland annat restauranger, gästhamnar och ställplatser för att se till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd följs gällande bland annat trängsel.

Symbolbild för Covid-19 i form av celliknande små bollar.

Det är miljöenheten i Öckerö kommun som har tillsyn av trängsel hos verksamheter. Syftet med tillsynen är att informera om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd samt att kontrollera om verksamheterna följer dessa. Vid en tillsyn besöker miljöenheten verksamheterna och hjälper till med bland annat rådgivning.

Uppföljning av eventuella brister

Om vi ser att verksamheter inte följer föreskrifterna ber vi verksamheten att rätta till bristerna. Om ingen förändring sker rapporterar vi till Smittskydd Västra Götaland som har rätt att begränsa eller stänga verksamheter. Kommunen genomför även oanmälda besök för att se att föreskrifter och råd följs.

Anmälan av trängsel

Vid eventuella klagomål på verksamheter är du välkommen att kontakta kommunservice på 031-97 62 00 eller kommun@ockero.se

Allas ansvar att minska risken för smittspridning

Du hittar mer information om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska risken för smittspridning av coronaviruset i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats..

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: