Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lapposands parkering

Smygöppning av Lapposands parkering i helgen.

I helgen förväntas soligt väder och vi smygöppnar därför parkeringen vid Lapposands badplats för besökare. Parkeringen stängs av igen på måndag då en del mindre arbeten kvarstår. Vi vill påminna om att parkering på kommunal terräng är förbjudet, vilket gäller även gräsytorna kring Lapposands parkering.

Kommunen har fått in synpunkter över att det nu blir färre parkeringsplatser. Det har att göra med att vi anlagt parkeringen efter gällande detaljplan. I detaljplanen är det utmärkt parkmark ”utanför” parkeringsplatserna där vi nu har anlagt gräsyta. Enligt detaljplan får vi inte använda parkmark till parkeringsplatser.

Senast uppdaterad: 2020-05-29 14.17

Publicerad: 2020-05-29 14.17