Trädfällning i kommunen

Träd upplevs ibland som hindrande eller störande. De kan till exempel stå för nära en fastighet eller skymma utsikten. Vi har rutiner för trädfällning som är i linje med lagstiftning och sedvana såsom andra kommuners hantering. Vi går noggrant igenom olika alternativ och måste ha goda skäl för att fälla ett träd.

Trädgrenar med gröna blad. Bakgrund helt grön av lövskog.

Exempel på när vi tar ner träd på kommunal mark:

 • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt samt att problemet inte kan åtgärdas genom beskärning.
 • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av svamp som gör att trädet är farligt för omgivningen.
 • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Träd tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.
 • Trädet utgör en trafikfara genom att den till exempel skymmer sikten. Det görs enbart på de vägar där kommunen har huvudmannaskapet.

Exempel på när vi inte tar ned träd:

 • De skuggar tomt och/eller bostadshus.
 • De skymmer utsikten.
 • De tappar löv, barr eller frön på privat tomt.
 • De orsakar dålig tillväxt på privat tomt.
 • De stör parabolantenner.
 • Träd på någon annans fastighet.

Du hjälper oss att hålla kommunens parker och naturområden säkra genom att felanmäla träd som ser ut att må dåligt på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: