Allemansrätten gäller vid olika aktiviteter

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen. Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

killar ute på vandring

Det kan ibland vara svårt att säga exakt vad du får göra och inte men i grunden handlar det om att du ska visa hänsyn för naturen och människorna runt dig. Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma på vatten som på land. Inte störa – inte förstöra!

Bad och båt

Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt eller som
är skyddad för fågelliv eller annat. Om du har tänkt ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov. Det är tillåtet att tillfälligt
förtöja eller bada vid en brygga under förutsättning att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda den.

Läs mer om vad som gäller för bad och båtlänk till annan webbplats.

Hundar i naturen

Ta gärna med dig hunden ut i naturen. Mellan den 1 mars och 20 augusti måste den gå i koppel.
Du ska alltid ha hunden under uppsikt så att den inte stör andra människor eller djur.

Läs mer om vad som gäller för hundar i naturenlänk till annan webbplats.

Elda i naturen

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Är det torrt ute får du inte elda och
du får heller inte elda direkt på berg. Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldplatser.

Läs mer om vad som gäller för att elda i naturenlänk till annan webbplats.
Läs mer om vad som gäller för att elda utomhus i kommunen.

Plocka blommor, bär och svamp

Du får plocka vilda blommor, bär, svamp och döda grenar men inte fridlysta växter. Du får inte
hugga ner eller på annat sätt skada växande träd.

Läs mer om vad som gäller för att plocka blommor, bär och svamplänk till annan webbplats.

Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen på samma plats. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. I naturreservat gäller särskilda regler som begränsar allemansrätten. Det är inte tillåtet att tälta i Ersdalens naturreservat på Hönö och i naturreservatet på Rörö.

Läs mer om vad som gäller för tältning i naturenlänk till annan webbplats.

Läs mer om vad som gäller för tältning i kommunen.

För mer information

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns information om vad som gäller för fler aktiviteter. Du kan även se Naturvårdsverkets filmlänk till annan webbplats om vad allemansrätten innebär.

Allemansrätten på andra språk

Foldrar och broschyrer på andra språklänk till annan webbplats

Håll Sveriges rents information på flera språklänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på engelskalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.50

Publicerad: 2020-07-27 11.50