Höga halter av giftiga ämnen vid fyrplatser

(Publicerades 2020-01-30) Det har genomförts undersökningar vid fyrplatser runtom i kommunen. Vid undersökningarna har prover tagits för att se eventuella föroreningar och ämnen i marken.

Resultaten visar på att det finns höga halter av giftiga ämnen som troligtvis bildats vid eldning på fyrplatserna. Det har inte tagits prover vid alla fyrplatser men sannolikt finns föroreningarna vid alla fyrplatser. Några av de ämnen som hittats är:

  • Bly och andra metaller
  • Dioxiner

Läs mer om vad som går att tänka på när du är i närheten av fyrplatser på ockero.se/fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: