Hur påverkar bly?

(Publicerades 2020-04-08) Det finns höga halter av giftiga ämnen vid fyrplatser i Öckerö kommun. Det visar undersökningar vid fyrplatser runtom i kommunen. Sannolikt har de giftiga ämnena bildats vid eldning på fyrplatserna. Ett av de ämnen som hittats är bly.

När det handlar om människors hälsa är det de mycket höga halterna av bly som utgör den största risken. Det är särskilt farligt för små barn att få i sig bly. Med tanke på hälsoriskerna bör barn inte leka eller vistas runt fyrplatserna.

Varje år sker även en ny förbränning vid platserna. Det finns en risk att du som besöker fyrarna vid dessa tillfällen utsätts för föroreningar, bland annat genom inandning av partiklar eller ånga, aska och exponering av hud.

De andra ämnen som hittats i höga halter av är bland annat dioxiner. Läs mer om föroreningar på fyrplatserna på ockero.se/fyrplatser

Fakta om bly

Metallen bly är giftig för människor och djur vid en mycket låg dos. Bly kan skada nervsystemet hos djur. Även människor kan få skador på nervsystemet genom att få i sig bly. Särskilt små barn är känsliga. Informationen kommer från Naturvårdsverket, läs mer om bly på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Läs mer på ockero.se/fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: