Hur påverkar dioxiner?

(Publicerades 2020-04-07) Det finns höga halter av giftiga ämnen vid fyrplatser i Öckerö kommun. Ett av de ämnen som hittats är dioxiner. Det visar undersökningar vid fyrplatser runtom i kommunen.

Det har påträffats dioxiner i höga halter vid undersökningar. Prover visar på att det är eldning som sannolikt är spridningskällan av dioxiner och de andra giftiga ämnena som hittats. Undersökningarna visar att det är vid fyrplatsen och precis nedanför fyrplatsen som föroreningsnivåerna är som högst. Dock hittades föroreningar över hela undersökningsområdet i jord och sediment. Det visar på att föroreningarna har en stor spridning.

De andra ämnen som hittats i höga halter är bly och andra metaller. Läs mer om föroreningar på fyrplatserna på ockero.se/fyrplatser

Fakta om dioxiner

Vid förbränning av ved eller annat avfall kan dioxiner uppstå som sedan sprids vid luften. Ämnet är mycket giftigt för människor och misstänks påverka bland annat immunförsvaret. Foster och små barn är extra känsliga för dioxiner. Informationen kommer från Naturvårdsverket, läs mer om dioxiner på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Läs mer på ockero.se/fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: