Inventering av träd vid Allévägen

(Publicerades 2020-03-09) VA-enheten planerar att lägga ner VA-ledningar i området kring Allévägen efter sommaren. Vi inventerar och markerar nu träd för att veta hur de ska skyddas under arbetet. Det kommer även att ske geotekniska undersökningar i området.

Röda löv på kal gren.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.39

Publicerad: 2020-07-27 11.39