Kampanjen Gör det inte svårare

(Publicerades 2020-04-02) Kampanjen Gör det inte svårare är till för att påminna våra invånare hur enkelt det faktiskt är att sortera sitt matavfall.

Så här i påsktider kan det bli mer matrester än vanligt. Försök att använda dem till att laga andra maträtter. Det är viktigt att de matrester som blir över slängs i matavfallspåsen så att vi kan ta tillvara på näringen och göra både biogas och biogödsel av det.

Kommuner, kommunala bolag, regioner och branschorganisation. Dessa är samtliga:

 • Ale
 • Alingsås
 • Avfall Sverige
 • Härryda
 • Göteborgsregionen
 • Kretslopp och Vatten (Göteborgs Stad)
 • Kungsbacka
 • Kungälvs
 • Lerums
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Vivab
 • Öckerö
 • Herrljunga
 • Vårgårda
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Skurup
 • Vellinge
 • Trelleborg
 • AF Bostäder
 • Biogas Syd
 • Sysav
 • NSR
 • Ystad

Matavfallssortering

Det är ett enkelt sätt att bidra till en bättre och mer hållbar värld, särskilt om matavfallet används för att producera lokalt gödselmedel och lokal biogas som kan driva till exempel bussar.

Kontakta din fastighetsägare och be dem beställa matavfallsabonnemang från sin renhållare.

Du kan hämta nya matavfallspåsar på återvinningscentralerna eller i Kommunservice. Bor du i en flerfamiljsfastighet så kontaktar du din fastighetsägare eller värd.
Läs mer på kommunes hemsida.

Biogas

Matavfall utgjorde ungefär 11 procent av substraten som användes för biogasproduktion (2017).

Matavfall rötas framförallt vid samrötningsanläggningar och avloppsreningsverk. Men biogas produceras även i gårds- och industrianläggningar, från gamla deponier samt förgasningsanläggningar. Förutom vid vissa gårdsanläggningar, så rötas inte matavfall vid dessa anläggningar.

Ja. Det är enkelt ifall du bor nära en gastankstation.

Biogödsel

Ja, du kan använda biogödsel. Men det går inte att köpa. Biogödseln är mycket tunnflytande, och du behöver en bra spridningsutrustning för att vara säker på doseringen. Biogödsel säljs därför endast till lantbrukare och professionella odlare.

Uppmuntra dina lokala livsmedelsproducenter att använda biogödsel till sina grödor.

Det är bättre att lämna matavfallet för rötning, för då tillvaratar vi både näring och energi. Insamlingen av matavfall är i de flesta kommuner optimerad, då både matavfall och restavfall (brännbart) samlas in på samma gång (men i olika fack i bilen).

Senast uppdaterad:

Publicerad: