Projekt att restaurera våtmark på Öckerö och Hönö

Nu pågår två projekt för att restaurera våtmark i kommunen. Våtmarkerna det gäller är Rördammen på Öckerö och Agnesedammen på Hönö.

Våtmarkerna har historiskt sett varit mer öppna med stora vattenspeglar och betade strandängar. Övergödning från kvävenedfall och frånvaron av betesdjur har gjort att området vuxit igen med främst bladvass och buskar de senaste årtiondena. Det hotar områdets naturvärden.

Höstens arbete fokuserar på att återskapa en stor del av tidigare öppna kanaler och dammpartier. Arbetet kommer att utföras av Miljöteknik i Väst. Ett företag som är specialiserat bland annat på restaurering av våtmarker. Restaureringen är finansierad av ett LONA våtmarksprojekt från Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö