Rivning av fastighet 2:123, Strandbaren

I Öckerö centrum ligger fastigheten Öckerö 2:123 där Strandbaren tills nyligen haft restaurangverksamhet. Vi vet att Strandbaren betyder mycket för många kommuninvånare och vill här förklara anledningen till att fastigheten nu ska rivas.

Bakgrund till förvärvet av fastigheten

Fastigheten där Strandbaren haft sin verksamhet köptes in av Öckerö kommun under 2015. Beslutet att köpa fastigheten togs av kommunstyrelsen, 18 augusti 2015, med anledning av fastighetens strategiska läge. Investeringen är viktig för kommunen som helhet, då förvärvet av fastigheten ökar förutsättningarna att utveckla Öckerö centrum.

Varför riva?

Redan vid köpet 2015 var avsikten att riva fastigheten då den ingår i utvecklingsområdet Öckerö centrum. Detta har hyresgästen på Strandbaren varit informerad om. Nu har hyreskontraktet löpt ut, varför beslut tagits om rivning. Rivningen är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor kring handlingar som berör fastigheten är du välkommen att kontakta Öckerö kommun på kommun@ockero.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: