Större nationellt ansvar för infrastrukturen inom fiske och vattenbruk

Fiskekommuner vill att regeringen tar ett större nationellt ansvar för infrastruktur såsom hamnar för att säkra livsmedelskedjor inom sjömat. Stora utbyggnader samt utveckling av till exempel fiskehamnar och reningsverk kan inte ligga på små kustkommuner. Detta behöver ingå i den nya svenska strategin för fiske och vattenbruk.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att uppdatera den nationell strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Strategi ska bana vägen framåt för hållbar utveckling av fiske och vattenbruk i Sverige. Nu har myndigheterna lagt fram ett första utkast för externa aktörer att kommentera.

Fiskekommuner har skickat in sina synpunkter på utkastet och de nio kommunerna i Bohuslän som ingår i nätverket ser att strategin behöver kompletteras inom ett par områden.

Den stora bristen i den föreslagna strategin är avsaknaden av ett nationellt ledarskap för nödvändig infrastruktur för fiske och vattenbruk. Detta krävs för en stark och inhemsk produktion av sjömat. Det kan inte ligga på små kustkommuner att ta ansvar för hamnar där yrkesfisket kan landa sin fångst. Inte heller kan större investeringar av vatten och avlopp i anslutning till nationellt viktiga industrier läggas på enbart på enskilda kommuner.

Idag finns det exempelvis endast ett fåtal större fiskberedningsanläggningar och landningshamnar kvar i Sverige. Främjandet av dessa bör ses som ett nationellt intresse snarare än enbart kommunalt, säger Lars Tysklind, ordförande Fiskekommunerna.

Här kan du läsa hela yttrandet från Fiskekommunerna. Länk till annan webbplats.

För mer information

Om du har frågor eller vill veta mer kan du kontakta Krister Olsson på mejladress krister.olsson@fyrbodal.se eller telefon 070-297 39 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: