Ledningsinspektion i områden på Rörö och runt Björkö hamn

På uppdrag av kommunen kommer IRG rörinspektion att utföra inspektioner av avloppsledningsnätet på Rörö och runt Björkö hamn för att kartlägga status och funktion i ledningsnätet.

Vi kommer att utföra filminspektioner och anslutningskontroller i ledningsnätet i området.

I vissa fall behöver vi undersöka anslutningarna inne på tomtmark genom att hälla färgat vatten i stuprör och brunnar på fastigheterna i området.

I slutet av denna veckan kommer vi att påbörja nästa etapppå Björkö. Vi kommer då att röra oss på fastigheter på Skuteviksvägen,Kvarnhällen och Strandsjövägen.

Vi hoppas på er förståelse för att vi behöver tillträde till tomtmarken vid era fastigheter.

Berörda fastighetsägare behöver ej vara hemma vid tillfälle då undersökningarna sker på utsidan av fastigheterna.

Vid frågor går det bra att kontakta IRG – Martin Johansson 0708-562035

Undersökningarna är planerade att utföras under mars - april.

Grönfärgat vatten kan komma att synas i diken eller vattendrag, detta är helt ofarligt och normalt vid dessa typer utav undersökningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: