Ta hand om avfall på rätt sätt

Det är viktigt att avfall tas om hand om på rätt sätt. När du lämnar ditt avfall på rätt ställe hjälper du till att hindra att farliga ämnen kommer ut i vår miljö. Tänk på att du inte får elda upp farligt avfall. Då riskerar du att sprida ämnen som kan vara farliga för både hälsan och miljön.

vy över hav och klippor

Om du eldar farligt avfall frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Ämnena skadar inte bara miljön negativt utan innebär även att du själv och din omgivning blir utsatta för olika hälsorisker. Det sker genom bland annat inandning av rök men även via mat och dricksvatten eftersom skadliga ämnen lagras i marken.

I Öckerö kommun är det eldningsförbud 1 mars – 30 september för detaljplanelagda områden. För eldning under den tiden krävs dispens av bygg- och miljönämnden. Resten av året får trädgårdsavfall som inte kan komposteras eldas upp. När det tillåtet att elda så sker all eldning alltid på egen risk och du ansvarar för att det sker på betryggande sätt för människa, miljö och egendom.

Eldning får aldrig ske vid ett utfärdat eldningsförbud som beslutas om vid hög brandrisk.

Tänk på!

Det är förbjudet att elda om det på något sätt innebär en skadlig risk på hälsan eller miljön. Det kan leda till en anmälan till polisen. Rent trädgårdsavfall går bra att kompostera och elda när det inte råder eldningsförbud. Innan du eldar, håll utkik så att inte små djur som igelkottar gömmer sig i det du tänkt elda.

Till information om hur det går att elda mer säkert

Lämna ditt avfall på rätt ställe

Det är viktigt att avfall tas om hand om på rätt sätt. När du lämnar ditt avfall på rätt ställe hjälper du till att hindra att farliga ämnen kommer ut i vår miljö. Du hjälper också till att återvinna det som är värdefullt så att naturresurser och energi sparas.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information om hur ämnen kan påverka människor och natur. Till information hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Källsortering och återvinning

Källsortering innebär att du redan hemma sorterar ut avfall i olika fraktioner, till exempel tidningar, förpackningar av papper och plast, metall samt småelektronik och batterier.

Förpackningar kan du lämna på återvinningsstationerna medan övrigt, inklusive farligt avfall, måste du lämna in vid bemannade återvinningscentraler.

I Källsorteringsguiden kan du läsa om hur du sorterar ditt hushållsavfall Länk till annan webbplats.

Mer information

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Öckerö kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2014- 02-13 Pdf, 220 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: