Välkommen att delta i markanvisningstävling för bostäder på Öckerö

Vi bjuder nu in till en markanvisningstävling där en byggaktör kommer ges möjlighet att förvärva och utveckla ett markområde som är planlagt för omkring 30 parhus. Tävlingen startar i april och avslutas under hösten 2021. Välkommen att delta!

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Området, som i folkmun kallas Horste Backe, ligger omgivet av vackra skogsdungar och klipplandskap på norra Öckerö, cirka 200 meter från Tjolmenhamnen och knappt två kilometer från Öckerö centrum.

Vår ambition för projektet är att skapa parhus för målgruppen barnfamiljer för att ge möjligheten att i högre utsträckning kvar i Öckerö kommun. Det är viktigt att bebyggelsen utförs på ett sätt som värnar om det fina skärgårdslandskapet för att invånare även i framtiden får tillgång till och kan njuta av denna del av ön. En annan viktig aspekt av tävlingen är att marken ska säljas till ett marknadsmässigt värde.
Inkomna anbud utvärderas utifrån:

  • Goda boendemiljöer för unga familjer.
  • Hänsyn till omgivande naturmiljöer.
  • Erbjudet pris på marken.

Till beskrivning av tävlingens förutsättningar Pdf, 504.2 kB.

Mer information

Frågor om tävlingsförutsättningarna kan ställas till och med 6 maj till mark- och exploateringsingenjör Per Karlbäck:

031-97 62 62

per.karlback@ockero.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
26b. Riktlinjer för kommunal mark markanvisning och exploateringsavtal.pdf Pdf, 912.4 kB. 912.4 kB 2021-05-03 13.27
A095098-02-4-001-Natuvärdesinventering-Öckerö.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_1.dwg Dwg, 213.1 kB. 213.1 kB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_1.pdf Pdf, 577 kB. 577 kB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_2.dwg Dwg, 265.7 kB. 265.7 kB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_2.pdf Pdf, 601.3 kB. 601.3 kB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_3.dwg Dwg, 183.7 kB. 183.7 kB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_3.pdf Pdf, 552.2 kB. 552.2 kB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_4.dwg Dwg, 266 kB. 266 kB 2021-05-03 13.27
NBK_Horstebacke_del_4.pdf Pdf, 576.2 kB. 576.2 kB 2021-05-03 13.27
Planbestämmelser.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-05-03 13.27
Plankarta.pdf Pdf, 320.2 kB. 320.2 kB 2021-05-03 13.27

Senast uppdaterad:

Publicerad: