Tyck till om utvecklingen av området "Gamla Ankaret" senast 31 maj

Öckerö kommun genomför tillsammans med ÖFAB en medborgardialog om en kommande detaljplan för Gamla Ankaret under perioden 3 maj till 31 maj. Du som bor eller verkar i Öckerö kommun har nu chansen att berätta vad du tycker! Svara senast 31 maj.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

"Gamla Ankaret" är en tomt på sydöstra Öckerö som ska bli ett bostadsområde. Som en del av det tidiga planarbetet sker en medborgardialog mellan 3 maj till 31 maj. Medborgardialogen består dels av information om detaljplanen och dels av en medborgarundersökning där du kan berätta om hur du upplever området idag och komma med idéer på hur Gamla Ankaret kan utformas i framtiden som bostadsområde.

Via medborgardialogen för Gamla Ankaret vill vi genom att samla in åsikter, tankar, förslag och idéer från medborgare få information i ett tidigt skede i planprocessen som kan användas som ett brett underlag i arbetet med detaljplanen. Svaren som kommer in från medborgarundersökningen och övriga synpunkter kommer att utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta planarbetet med Gamla Ankaret.

Svara senast 31 maj

Ditt svar ska vara inlämnat senast 31 maj 2021. På grund av covid-19 genomförs medborgardialogen digitalt.

Till information om medborgardialog och detaljplan för Gamla Ankaret

Senast uppdaterad:

Publicerad: