Allmänhetens rapporter från kusten
– information om vart du vänder dig

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art? Här hittar du svaren från Informationscentralen för Västerhavet!

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv, köp istället

Informationscentralen för Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron, främst i Bohuskustens musselodlingar. Nya forskningsresultat visar att våra blåmusslor har minskat avsevärt inte bara i Sverige utan i hela Europa. Därför kommer Informationscentralen för Västerhavet inte uppdatera vår webbplats lika ofta i sommar. Vi kommer bara att uppdatera webbplatsen vid halter som överskrider gränsvärden.

Informationscentralen för Västerhavet uppmanar alla att istället köpa blåmusslor från svenska odlingar. Om du vill se vilka odlingar som är igång och skördar hittar du information på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverkets webbplats - musselkontroll - öppna och stängda odlingsområden Länk till annan webbplats.

Rapportera döda djur, till exempel sälar

Om du hittar en död säl, hör av dig till den kommunen du befinner dig i. Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur på allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det ägaren som får ta bort den eller eventuellt sänka den i havet om den utgör en olägenhet.

Skicka gärna in din observation med position och bild om du har möjlighet till Naturhistoriska riksmuseet. De ansvarar för forskning om hälsotillståndet hos utter, tumlare och säl: Rapportera djur Länk till annan webbplats..

Döda ejdrar

Under våren 2020 hade vi en hel del döda ejdrar i Bohuskusten och de visade sig vara utmärglade. En teori är att de inte har tillräckligt med föda, det vill säga blåmusslor. Om du ser en död ejder så önskar vi få in denna observation med position till infovasterhavet@lansstyrelsen.se. alternativt direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA Länk till annan webbplats..

Rapportera skadade eller unga sälar

Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet; Hittat en levande eller skadad sälkut Länk till annan webbplats.. Du kan också kontakta Informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Då kan vi skicka vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur

Om du observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador (fisk, säl, tumlare, fiskmås med mera), kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att vi kan förmedla detta till rätt personer för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar eller liknande.

Valar är statens vilt

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynden ska rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Inrapportering av tumlare: Tumlareobservationer Länk till annan webbplats.

Inrapportering av alla valar; www.valar.se Länk till annan webbplats.

Främmande arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. På västkusten kan du bland annat hitta arter som blåskrabba, penselhårskrabba, klängmanet och svartmunnad smörbult som vi vet kan ha en påverkan på vår kustmiljö.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporteringsapp för vattenorganismer Rappen Länk till annan webbplats. . Är du osäker på hur du ska hantera den så hör av dig till oss på infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om du observerar olja, diesel, plastpellets, paraffinklumpar eller andra föroreningar längs kusten så kontakta först Öckerö kommun eller mejla infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto. Skulle det vara något mycket storskaligt så kontakta kommunen samt hör av er till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som har jour alla dagar på året, tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Algblomning

Ser vattnet tjockt och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter men de är främst när de ansamlas i musslor och ostron som de kan bli giftiga halter för oss människor. Ibland färgas vattnet orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintilans, även kallad mareld, vilket är ofarligt. Om du tar en flaska av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så går det bekräfta att det är en Noctiluca-blomning då de skapar eget ljus vid fysisk stress och vattnet lyser då upp.

Informationscentralen Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar på infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

För mer information om mikroalger och deras gifter kan du kontakta experter på SMHI på planktongroup@smhi.se

Mer information

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Kontakta oss lättast via mejl på infovasterhavet@lansstyrelsen.se eller vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:

Publicerad: