Information från Trafikverkets Färjerederi angående Hönöleden

Uppdaterad 26 oktober 2021
Trafikverkets Färjerederi informerar angående åtgärder på Hönöledens färjor. Du hittar mer information på Trafikverkets webbplats. Vid eventuella frågor kontakta Trafikverket.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Vi har en dialog med Färjerederiet för att tydliggöra vilken påverkan det får på Öckerö kommun vid en minskad kapacitet på färjorna. Nu gör vi allt vi kan för att kapaciteten inte ska minska och har tydligt framfört våra synpunkter till Färjerederiet. Vi fortsätter dialogen och har bokat in möten med berörda för att framföra att en kapacitetsminskning i högtrafik inte är ett alternativ som fungerar för Öckerö kommun, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad:

Publicerad: