Saneringsarbetet efter oljeutsläppet fortsätter

Arbetet med att sanera olja fortsatte under påskafton och kommer att pågå hela helgen. Oljan kommer från ett utsläpp i södra skärgården i onsdags. Sjok och klumpar med olja har påträffats på västra Öckerö och nordvästra Hönö. Kustbevakningen, Räddningstjänsten och Öckerö kommun arbetar i en gemensam insats i saneringsarbetet.

Kommunens personal sanerar olja vid klipporna

Oljan har fått stor spridning och letat sig in i grunda vikar där det är svårt att komma åt med Kustbevakningens båtar. Oljan tas upp av specialbyggda båtar som borstar upp oljesjok direkt ur vattnet samt för hand och med strandnära oljebekämpare. Det finns ett bra samarbete och dialog med alla inblandade. Att hitta och ta upp oljan som släppts ut är ett gemensamt mål.

Under fredagen och lördagen har arbetet pågått med att försöka samla upp olja, både till havs och på stränderna, där samverkande aktörer, men också frivilla bidragit. Under lördagen har personal från kommunen delat ut utrustning utanför Räddningstjänstens lokaler på Öckerö.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla, som med stort engagemang, hjälpt till i detta akuta läge. säger kommundirektör Rickard Vidlund.

Oljan härrör från ett utsläpp som skedde i onsdags i samband med att ett fartyg tankades väster om Vrångö i södra skärgården. Oljan drev sedan norrut och påträffades på Öckerö under torsdagskvällen. Utsläppet skedde av en olyckshändelse i samband med tankning vilket ledde till en överbunkring. Kustbevakningen inledde en förundersökning under onsdagsnatten men eftersom ingen brottslig oaktsamhet kunnat styrkas har utredningen lagts ner.

Relaterade nyheter

Länsstyrelsens arbete med oljeutsläppet utanför Vinga | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Saneringsarbetet efter oljeutsläppet i Göteborgs skärgård fortsätter - Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Har du sett olja vid eller i havet? | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: